Τιμοκατάλογος

Ιδιαίτερα μαθήματα

Βασικό πρόγραμμα

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

85€

Τμήμα προχωρημένων

Νες ευ κυο μεις μινιμ ηις

€100

Ομαδικά μαθήματα

Βασικό πρόγραμμα

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

85€

Τμήμα προχωρημένων

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

€100

Ανάβαση

Βασικό πρόγραμμα

Σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

€200 / μήνα